Kontakt

Předsedkyně klubu:      ing. Jaroslava Špalková           tel.mob.    602751267       jaroslavaspalkova@email.cz

Kronikářka:                         Anna Lehká                     tel.mob.    723537013

Pokladní:                            Jarmila Ticháčková           tel.mob.    608341447       jarmila.tichackova@seznam.cz            

Členky výboru                     Marie Jehlářová,               tel.mob.    736418064

                                         Helena Klosová                tel.mob.    773799704       klosova@email.cz

Kontaktujte nás