Založení klubu seniorů

22.02.2013 15:35

Troubecký klub seniorů začal fungovat v roce 2011 a byl oficiálně založen

Zastupitelstvem obce jako organizační složka obce.

Klub funguje v suteréních prostorách kulturního domu,které dále využívají další místní organizace.

Předsedkyní klubu je ing.Jaroslava Špalková